SUPERELEKTRYK.PL KONIECZNIE SPRAWDŹ OFERTĘ SPECJALNĄ NASZEGO SKLEPU - ODWIEDŹ KATEGORIĘ PROMOCJE!!! SUPERELEKTRYK.PL ZRÓB ZAKUPY ZA MINIMUM 500 ZŁ - OTRZYMASZ REKLAMĘ ZA DARMO PRZEZ 30 DNI!

Kategorie

WYSZUKIWARKA

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SUPERELEKTRYK.PL

Obowiązuje od 01.06.2011 r.

 

I. DEFINICJE

regulamin – dokument, w którym ustalone są zasady sprzedaży towarów i usług w sklepie internetowym superelektryk.pl, zatwierdzony przez Sprzedawcę i opublikowany na stronie internetowej www.superelektryk.pl/sklep w zakładce Regulamin

kupujący – każdy klient (konsument lub osoba prawna), który zamawia i kupuje towary i usługi znajdujące się w ofercie sklepu superelektryk.pl

konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

sprzedawca – firma Taurus Monika Charążka, z siedzibą w Złotoryi (59-500) przy ul. Nad Zalewem 22B lok. 11, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja, NIP 6922110088, REGON 022202040, właściciel sklepu i portalu internetowego superelektryk.pl

superelektryk.pl lub sklep – sklep internetowy, działający pod adresem http:/superelektryk.pl/sklep  gdzie sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu

czas realizacji zamówienia – czas (podany w dniach roboczych), w jakim superelektryk.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Kupującego

dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

towar – każdy produkt wprowadzony przez Sprzedawcę do oferty sklepu internetowego superelektryk.pl

usługa – każda usługa wprowadzona przez Sprzedawcę jako uzupełnienie oferty sklepu internetowego superelektryk.pl; usługi oferowane w sklepie mogą być odpłatne (według cen określonych przez Sprzedawcę i podawanych na stronie internetowej sklepu w momencie składania zamówienia) lub nieodpłatne (informacja o tym fakcie pojawi się podczas składania zamawiania na daną usługę)

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamówienia składane w sklepie internetowym realizuje Sprzedawca.

2. Wszystkie sprzedawane w sklepie towary pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od Producentów i Dystrybutorów.

3. Składanie przez Kupujących i realizowanie przez superelektryk.pl zamówień może być czasowo blokowane z uwagi na nieprzewidziane, niezależne od Sprzedawcy okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez pocztę lub firmę kurierską.

4. Oprogramowanie, na bazie którego działa sklep internetowy superelektryk.pl zostało wykonane w taki sposób, aby w niezawodny sposób umożliwiało korzystanie Kupującym z wszystkich opcji i funkcji. Jednakże nie wyklucza się, że mogą pojawić się błędy i czasowe blokowanie poszczególnych lub wszystkich opcji i funkcji sklepu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Kupujący może poinformować o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@superelektryk.pl.

5. Opisy i zdjęcia towarów na stronie internetowej mają charakter informacyjny. Towary na zdjęciach znajdujących się na stronie internetowej sklepu superelektryk.pl mogą nieznacznie odbiegać od oryginalnych egzemplarzy tych towarów (szczególnie w kwestii kolorystyki, proporcji lub innych detali towaru) za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta lub dystrybutora w kompletacji i kolorystyce oraz za drobne różnice w parametrach towarów.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. W celu złożenia zamówienia na towar w sklepie internetowym superelektryk.pl Kupujący wskazuje towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Do koszyka” i „Zamów”.

2. Kupujący po dokonaniu rejestracji (utworzeniu indywidualnego konta, chronionego loginem i hasłem) i zalogowaniu dokonuje wyboru sposobu przesyłki, metody płatności, a następnie korzysta z opcji „Potwierdzam zamówienie”, chcąc przekazać je do realizacji.

3. Po potwierdzeniu zamówienia system informatyczny automatycznie przesyła do Kupującego e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do sklepu oraz z prośbą o zweryfikowanie wszystkich danych dotyczących zamówienia oraz danych adresowych.

4. Kupujący w ciągu 3 dni od daty otrzymania e-maila, o którym mowa w pkt. 3, powinien potwierdzić Sprzedawcy e-mailem zgodność wszystkich danych i informacji zawartych w zamówieniu lub poinformować Sprzedawcę o ewentualnych rozbieżnościach lub błędach w danych.

5. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 4, spowoduje że zamówienie zostanie anulowane i nie rozpocznie się jego realizacja.

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Złożenie zamówienia przez Kupującego uprawnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez konieczności jej podpisu.

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia (zawarcie umowy) następuje, gdy Kupujący potwierdzi Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila przyjęcie złożonego zamówienia do realizacji. Do tego momentu (tj. rozpoczęcia realizacji zamówienia) Kupujący może wprowadzać ewentualne korekty, uzupełnienia oraz może zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

2. Przewidywany czas realizacji zamówienia poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie sklepu superelektryk.pl jest określony w szczegółowym opisie towaru na stronie internetowej.

3. W przypadku niedostępności lub prawdopodobnym opóźnieniu w dostawie wszystkich lub części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.

4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

5. Do każdej przesyłki dołącza się fakturę VAT oraz wymagane przepisami instrukcje, certyfikaty oraz karty gwarancyjne. Faktury VAT są wystawiane w dniu wysyłki towaru.

6. Sklep superelektryk.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy.

7. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

8. Kupujący w momencie odbioru zamówionego towaru ma mozliwość sprawdzenia czy przesyłka i towar są uszkodzone lub otwierane/używane. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że nastąpiło uszkodzenie lub otworzenie przesyłki Kupujący jest zobowiązany spisać protokół z kurierem.

9. Zamówienia, za które Kupujący będzie płacił przelewem lub kartą będą realizowane po zaksięgowaniu środków pieniężnych przez Sprzedawcę, najpóźniej następnego dnia roboczego od daty zaksięgowania.

 

V. CENY

1. Wszystkie ceny w sklepie podawane są w złotych polskich, a sprzedaż następuje w cenach brutto. Sklep określa zarówno cenę netto towaru (cena bez podatku VAT) oraz cenę brutto (cena uwzględnia podatek VAT).

2. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy (transportu do Kupującego) oraz innych dodatkowych opłat lub usług. Ceny dostaw (transportu) towarów oraz innych dodatkowych usług i opłat podawane są podczas składania zamówienia i automatycznie doliczane do wartości zamówienia w wysokości zależnej od rodzaju wybranych usług i sposobu wysyłki.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

4. W przypadku, gdy w chwili złożenia zamówienia widniejąca na stronie internetowej cena towaru lub usługi jest nieprawidłowa na skutek błędnego działania systemu informatycznego, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego i jednocześnie zawiadomi Kupującego o prawidłowej cenie i możliwości złożenia zamówienia według prawidłowych cen.

 

VI. PŁATNOŚCI

1. Płatności za zamówione towary regulowane mogą być przez Kupującego w następujący sposób:

  • przy odbiorze (pobranie przez kuriera lub pocztę);

  • w formie przedpłaty przelewem przed dostawą zamówionego towaru (przekazem pocztowym lub przelewem bankowym);

  • kartą kredytową lub płatniczą.

2. Płatności w formie przedpłaty należy regulować przelewem na konto Taurus Monika Charążka, ul. Nad Zalewem 22B lok. 11, 59-500 Złotoryja, w banku BZ WBK S.A. Oddział Legnica nr konta: 24 1090 2066 0000 0001 2165 8413

.

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany automatycznie przez system informatyczny sklepu i przekazany w e-mailu, o którym mowa w pkt. III ust. 3 niniejszego regulaminu.

3. Płatności za pomocą karty kredytowej lub płatniczej oraz przelewy bankowe elektroniczne dokonywane na stronie internetowej realizowane są za pośrednictwem oprogramowania dostępnego na stronie internetowej sklepu, które zapewniła i administruje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), ul. Marcelińska 90. Płatności realizowane przez PayU S.A. charakteryzują się najwyższym poziomem bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń oraz sposobów realizowania usługi dostępne są na stronie www.platnosci.pl

O wszelkich ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu oprogramowania dostarczonego i administrowanego przez PayU S.A. Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą mailową lub telefonicznie.

 

VII. WARUNKI GWARANCJI

1. Wszystkie nowe towary w sklepie superelektryk.pl posiadają gwarancję oraz są wolne od wad fizycznych.

2. Gwarancji nie posiadają towary oznaczone jako „używane” i przeznaczone do wyprzedaży.

3. Gwarancja i sposób jej zgłaszania i załatwiania jest uzależniony od warunków zatwierdzonych przez producenta lub dystrybutora towaru. Szczegółowe informacje na ten temat określone są w karcie gwarancyjnej.

4. Sklep internetowy superelektryk.pl nie udziela żadnej dodatkowej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

5. Towary, które zostały poddane zmianom, przeróbkom lub naprawom poza autoryzowanym serwisem producenta lub dystrybutora traci prawa gwarancyjne i nie podlega reklamacjom.

 

VIII. REKLAMACJE

1. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru w następujący sposób:

  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Kupujący reklamuje towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji);

  • korzystając z uprawnień przysługujących Kupującemu od Sprzedawcy, w tym wypadku Kupujący reklamuje towar zgłaszając się do sklepu internetowego superelektryk.pl

2. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie.

 

IX. ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny (poza przypadkami wyszczególnionymi w ustawie), składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty wydania towaru. Pisemne oświadczenie powinno zawierać numer konta bankowego, na jakie ma nastąpić zwrot uiszczonej ceny.

2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy w trybie określonym w ust. 1, zwrot zapłaconej ceny nastąpi niezwłocznie po zwrocie towaru w stanie nienaruszonym, nie później niż w 5 dniu roboczym po dacie przyjęcia zwracanego towaru przez Sprzedawcę.

3. Towar może zostać zwrócony tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany z kompletną jego zawartością, a sam towar i akcesoria będą nieuszkodzone i nie będą nosiły śladów używania. Wraz ze zwracanym towarem Konsument powinien przesłać fakturę VAT, stanowiącą dowód zakupu zwracanego towaru.

4. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi Konsument. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przesyłek za pobraniem.

5. Zasady zwrotu towarów od pozostałych Kupujących regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Ujawnienie danych jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów i wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu dokonania sprzedaży, wysyłki, zafakturowania zamówionego towaru oraz rozesłania informacji promocyjnych dotyczących towarów oraz usług.

2. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe przekazywane przez Kupujących i użytkowników strony internetowej www.superelektryk.pl są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz do informowania o promocjach i ofercie handlowej. W żadnym przypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Kupujący w naszym sklepie ma prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykorzystywane informacje dotyczące oferowanych towarów w sklepie internetowym superelektryk.pl są danymi katalogowymi producentów, dystrybutorów lub właścicieli towarów.

2. Towary i usługi prezentowane na stronach sklepu internetowego superelektryk.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej drogą elektroniczną przez sklep internetowy superelektryk.pl.


Strona głównaStrona głównaKoszyk  

jest pusty

REKLAMA
Reklama 1 Reklama 2 Reklama 3 Reklama 4 Reklama 5


Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać informacje o ofercie i aktualnych promocjach

Polityka prywatności

P A R T N E R Z Y   S E R W I S U